Themabijeenkomst 'Duurzame klimaatregeling: non-electric’

ProfielfotoSimon Miske 15-06-2017 0 reacties

Woensdag 21 juni a.s. organiseert IGEV een bijeenkomst over de voordelen, toepassingsgebieden en systeemintegratie van twee non-electric technieken, de adsorptiewarmtepomp en de pelletketel. Interessant programma met presentaties, discussies en bezichtiging van een warmteconcept in Heerde.

Er is een duidelijke trend naar all electric energieneutraal bouwen. Zon-PV is dan als gebouw- of locatiegebonden hernieuwbare energiebron de logische drager van het energieconcept. Opties voor klimaatregeling en warm-tapwaterbereiding zoals de elektrische warmtepomp en boiler worden aan het interne elektriciteitsnet gehangen en nemen een meer of minder groot deel van de opgewekte elektriciteit af. Maar vraag en aanbod zijn vaak uit fase, waardoor een zware netaansluiting nodig blijft en/of in energie-opslag moet worden geïnvesteerd. Diverse aspecten van dit vraagstuk zijn in eerdere kenniskringbijeenkomsten aan bod gekomen. Er zijn echter ook non-electric oplossingen die voor specifieke situaties interessant kunnen zijn en waar all electric niet toepasbaar, toereikend of technisch-economisch optimaal is.

 

Een steeds grotere uitdaging in het veranderende Nederlandse klimaat is (duurzame) koeling. Er zijn diverse typen – ook innovatieve – warmtepompsystemen voor koeltoepassingen die met thermische energie van zonnecollectoren of met restwarmte worden aangedreven. Afhankelijk van de situatie kan daarmee een betere match van (koude)vraag en aanbod van lokaal beschikbare energiebronnen worden bereikt. De adsorptiewarmtepomp is voor deze toepassing een voorbeeld van een marktrijpe techniek die in de markt nog relatief onbekend is.

 

In de bestaande bouw en in utiliteitsectoren met ook andere warmtevraagfuncties dan alleen ruimteverwarming, is all electric vaak (nog) geen optie. Hier kan biomassa als alternatieve energiedrager in plaats van aardgas uitkomst bieden. Moderne volautomatische pellet- of houtsnipperketels laten zich goed integreren in gebouwen en in energieconcepten waarin ook zonne-energie en warmtebuffers een rol spelen. De aard van de brandstof (aanvoer, voorraadruimte) en discussies over herkomst en duurzaamheid maken dat deze optie niet bij ieder populair is.

 

Programma

Bijdragen aan het programma komen van twee sprekers. Nando Klein Gunnewiek (Supro Cooling) is oprichter van een onderneming die nieuwe impulsen geeft aan het gebruik van warmte voor koeling met adsorptiewarmtepompen. Supro Cooling (www.supro-cooling.nl) treedt op als systeemintegrator en werkt samen met bijvoorbeeld bronleveranciers en installateurs om het koelconcept optimaal aan te laten sluiten op bronnen en gebouwinstallaties. GerJohn van Munster (Biomassatechniek), gastheer voor deze bijeenkomst, is eigenaar van Biomassatechniek (www.biomassatechniek.nl) - specialist in pelletketelsystemen voor zowel de particuliere als zakelijke markt. Als importeur van Solarfocus realiseert het bedrijf projecten waarin pelletketels, zonnecollectoren en buffervaten tot een warmteconcept worden geïntegreerd.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een bezichtiging van het warmteconcept dat Biomassatechniek voor de Burgemeester Faberhal in Heerde heeft opgeleverd (zie volgende pagina).

 

Kenniskring ‘Smart Energy’

In de kenniskring gaat het om kennisuitwisseling tussen deelnemers over “(de ontwikkeling, implementatie en monitoring van) lokale duurzame energieconcepten waarmee huishoudens, bedrijven en instellingen financieel-economisch optimaal hun energiestromen kunnen beheersen – ook bij veranderende regelgeving en energieprijzen”.

De kenniskring staat open voor bedrijven en organisaties in/om de regio Noord-Veluwe die een actieve bijdrage willen leveren, met als achterliggend doel om nieuwe projecten en bedrijvigheid op gebied van smart energy in de regio te bevorderen.

 

Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar de coördinator Ben Jeroense (bjeroense@igev.nl)

0  reacties