Samenwerking tussen professionele partijen en burgercollectieven in zonneparken

ProfielfotoSimon Miske 29-06-2017 877 keer bekeken 0 reacties

IGEV organiseert op 11 juli een bijeenkomst over de ontwikkeling, financiering en exploitatie van grote hernieuwbare energieprojecten – met name zonneparken – met samenwerking tussen professionele partijen en burgercollectieven.

Ter inspiratie behandelt Michiel van Beek het vorig jaar gerealiseerde 6MW zonnepark op Ameland, waarvan hij projectdirecteur was. Deze special wordt mede georganiseerd voor bestuurs- of werkgroepleden van energiecoöperaties en energie/duurzaamheid-medewerkers van gemeenten in de regio.

Burgerparticipatie, al dan niet met een belangrijke of zelfs leidende rol voor een energiecoöperatie, is niet meer weg te denken in de ontwikkeling en exploitatie van grote hernieuwbare-energieprojecten zoals windparken en grote zonneparken. Samenwerking tussen een energiecoöperatie en professionele partijen zoals een energiehandelsbedrijf, projectontwikkelaar of turn key leverancier is steeds meer de standaard. Ook de lokale overheid kan een meer of minder grote rol spelen –bijvoorbeeld als grondeigenaar of als (co)financier van de vroege projectontwikkelingsfase.

In de regio Noord-Veluwe zijn inmiddels de nodige energiecoöperaties actief maar nog geen grote zonneparken gerealiseerd. Wel zijn mogelijke initiatieven in onderzoek; daarnaast speelt in Harderwijk een windparkontwikkeling. Grootschalige energieproductie met burgerparticipatie staat in feite nog in de kinderschoenen. Een goed moment om eens een casus van een groot zonnepark onder de loep te nemen, ter inspiratie en om in een divers samengesteld gezelschap na te denken over uitgangspunten voor succesvolle zonneparken in de regio.

In de discussie gaan we gezamenlijk in op de volgende vragen:

  • Wanneer kan een projectontwikkeling vanuit het perspectief van een burgercollectief als succesvol worden beschouwd?
  • Hoe kan transparantie over het rendement van professionele partners worden bereikt en wat is een redelijke beloning voor hun bijdrage?
  • Moet er in de regio Noord-Veluwe worden ingezet op ontwikkeling van grootschalige zonneparken door energiecoöperaties of ligt er een belangrijkere rol voor coöperaties in de ontwikkeling van kleinere tot middelgrote projecten die voor banken als inbrengers van vreemd vermogen minder aantrekkelijk zijn?

Wilt u graag deelnemen aan deze bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar bjeroense@igev.nl

0  reacties