6 juni 2013

Duurzame rosé-kalverhouderij, Zonatlas Gelderland en IGEV Projectondersteuning

Tijdens het netwerkevent op 6 juni jl. waren er deelsessies over onder andere de ontwikkeling en (modulaire) realisatie van een duurzame rosé-kalverhouderij als korte-ketenconcept, over het regionaal verzilveren van de werkgelegenheidseffecten van de nieuwe Zonatlas Gelderland en over wat IGEV Projectondersteuning concreet kan betekenen voor initiatieven in de regio.

0 Files: 
Cookie settings