CoP Benutting regionale biomassa Noord-Veluwe

  

In de CoP Regionale benutting van biomassa Noord-Veluwe wordt kennis en ervaring gedeeld om tot nieuwe samenwerkingsprojecten te komen. Het doel is om regionale biomassa zoveel mogelijk binnen de regio te benutten. Hierbij heeft de betrokkenheid van lokale bedrijven een grote rol.

Het CoP is een initiatief van IGEV en is mede voortgekomen uit de Biomassatafel van het Gelders Energieakkoord. De Tafel wil graag de samenwerking stimuleren tussen partijen op het gebied van bosaanplant, duurzaam bos- en landschapsbeheer, duurzame landbouw en duurzame energievoorziening. Daarom wordt de CoP mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Gelderland.

Wie neemt deel in de CoP?

De CoP is voor de volgende partijen uit de regio Noord-Veluwe: bedrijven, duurzame energiepartijen op het gebied van houtige biomassa, mest, energie, grondstoffen en materialennatuurorganisaties, gemeenten en het Waterschap.

De CoP wordt geleid door Frans Feil en Simon Miske. Frans Feil is senior biomassaexpert werkzaam bij BTG, coördinator van het Bio-energiecluster Oost-Nederland en organisator van de jaarlijkse Nieuwe Energiedag in Zwolle en de Verduurzaming van de Warmtevraag bijeenkomst in Almelo. Simon Miske leidt het samenwerkingsprogramma IGEV en ondersteunt het samenwerkingsverband Noord-Veluwe op het gebied van bio-energie.

Werkwijze CoP?

In de periode 2018-2020 komen de deelnemers van de CoP acht keer bij elkaar. Naast bijeenkomsten zal de CoP ook zorgen voor het delen van informatie over belangrijke ontwikkelingen via e-mail en interactieve website en voor ondersteuning in de ontwikkeling van gezamenlijke projecten.

Inhoud

IGEV heeft in het verleden kenniskring op het gebied van mest en houtige biomassa in de regio georganiseerd. Het CoP bouwt hierop verder, met het verschil dat van meet af aan wordt ingezet op gezamenlijke samenwerkingsprojecten om de hoge ambities op het gebied van duurzaamheid vanuit lokale partijen te ondersteunen.

Voor de verduurzaming van de warmtevoorziening komt de inzet van verschillende vormen van biomassa tezamen (zie figuur), vaak in combinatie met energiebesparing en andere energiebronnen.

Ook deelnemen aan CoP?

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Heeft u na het lezen van bovenstaande interesse om deel te nemen aan de CoP? We stellen u graag in de gelegenheid om mee te doen in de gezamenlijke projecten. U kunt u aanmelden via info@IGEV.nl

Cookie-instellingen