Startbijeenkomst 13 maart 2019

Bijeenkomst 1 – Cop voor Benutting van regionale biomassa op de Noord-Veluwe

"Verduurzaming van de warmtevraag en biomassa"

Een twintigtal mensen verzamelde zich op 13 maart jl. in de Oude School in Ermelo voor de eerste bijeenkomst van de community of practise. Doel is het delen van kennis en ervaring om tot nieuwe samen­werkingsprojecten te komen, om regionale biomassa zoveel mogelijk binnen de regio te benutten. Daarbij is vooral de lokale betrokkenheid van bedrijven belangrijk.

Er wordt ingezet op gezamenlijke samenwerkingsprojecten, om de ambities op het gebied van duurzaamheid vanuit lokale partijen te ondersteunen. Voor de verduurzaming van de warmtevoorziening komt de inzet van verschillende vormen van biomassa samen, vaak in combinatie met energiebesparing en andere energiebronnen.

Gastspreker Marie Thérèse Tetteroo vertelde over de inzet van biomassa voor verduurzaming van de warmtevoorziening, aan de hand van de bio-centrale Purmerend waar zij lange tijd heeft gewerkt. In Purmerend worden 100.000 tonnen houtsnippers per jaar omgezet in warmte. In totaal worden 25.000 huishoudens en 1.000 bedrijven voorzien van duurzame warmte. Belangrijk is de rol van de gemeente, deze is 100% aandeelhouder. Een gedreven energietransitieteam heeft samen met vergunningverlening het project georganiseerd met diverse partnerschappen voor toelevering van hout (Staatsbosbeheer) en afzet van warmte (lokale partijen). Ook vertelde ze over het werk bij het bureau Over Morgen. Dit bureau heeft de regio Noord-Veluwe destijds geholpen met het opstellen van een regionaal energieplan. Klik hier voor haar volledige verhaal.

Frans Feil vervolgde over de verduurzaming van de warmtevraag en biomassa, met als voorbeeldcase de gemeente Oldebroek. Van de gemeente Oldebroek is door het bureau DWA een mooie warmte-analyse gemaakt. Ook is gekeken naar de potentie en beschikbaarheid hout en mest. Op basis daarvan kunnen warmteplannen worden opgesteld, waarbij gedacht kan worden aan het aanleggen van een warmtenet, promotie van houtpellets in plaats van haardhout, hybride warmtepompen, ruimte bieden voor mestvergisting en het maken van een actieplan bos- en hout voor buitengebied.

Belang van combinaties:

Combi

Energie-inzet

Energie-bron

Toelichting

1

Verhoogde inzet hybride warmtepomp

 

Ontwikkelen biogasproductie

Met ontwikkelen lokale mestvergistingsprojecten kan meer groen gas worden geproduceerd dat gebruikt kan worden in hybride warmtepompen. Deze werken op combinatie van elektriciteit en gas.

 

2

Verhoogde inzet pellet ketels

 

Ontwikkelen klimaatslim bos- en landschapsbeheer

 

Bij het verhogen van de lokale houtvraag is het belangrijk om ook de lokale biomassaproductie te verhogen, in combinatie met hogere CO2 opslagcapaciteit en hogere landschapskwaliteit

 

Klik hier voor het volledige verhaal van Frans Feil.

Discussie

Tot slot volgde een discussie over de benutting van de regionale biomassa.

Harald van den Akker (Natuurmonumenten) kwam bijvoorbeeld met een opmerking over haardhout. In Oldebroek worden veel huizen verwarmd met lokaal hout. Rendement is echter laag. Inzet van hout in wijkverwarmingsinstallaties zou veel beter zijn. Ook zijn pelletkachels veel efficiënter dan openhaarden. In de Achterhoek merkt hij versteviging van het landschapsonderhoud door de komst van een grote industriële houtgestookte installatie bij Forfarmers. Het bedrijf ondersteunt lokale partijen bij het onderhoud van houtwallen en landschapselementen. Ook ziet hij perspectief op termijn voor hoogwaardige inzet van reststromen. Hij verwijst hiervoor naar de veelbelovende pyrolyse route. De regio zou daar deze opties moeten kijken.

Wat betreft vergisting, zou gekeken kunnen worden naar vergisting van alle mest. Jan Dekker pleit hiervoor. Hierbij kunnen ook nutriënten worden teruggewonnen. Het waterschap werkt hier ook aan. Locatie-ontwikkeling met vergunningen blijft hiervoor wel belangrijk aandachtspunt.

Frans Feil vindt dat er niet één oplossing is tot verduurzaming, maar dat we in de toekomst meerdere combinaties zien van oplossingen, zoals een warmtenet in de kernen, in buitengebieden houtpellets, hybride warmtepompen in tussengebieden in combinatie met stimuleren van vergisting en klimaatslim landschap.

Overlay sluiten

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.