Update 18 juni 2020

Vanwege de corona-maatregelen zal het nog wel even duren voordat we weer op gebruikelijke wijze bijeen zullen komen. Wellicht na de vakantie voorzichtig in klein verband of in de buitenlucht. Er is wel wat gebeurd afgelopen maanden. Hierbij een korte update:

Op basis van onze bijeenkomst in Huis Schouwenburg eind november 2019, hebben we met een aantal eigenaren van landgoederen, landschapsexperts en de RES-regio Noord-Veluwe onder leiding van Oldebroek en Elburg een Energielandgoederenprogramma opgesteld. Dit programma is afgelopen maand besproken met de provincie Gelderland. De provincie heeft positief gereageerd en gevraagd om verdere uitwerking.  

Met het programma willen we een bijdrage leveren aan de regionale energie- en klimaatdoelstellingen (RES Noord-Veluwe), aan natuur- en landschap (inclusief biomassabenutting) en aan behoud van cultureel erfgoed. Het programma wil de samenwerking tussen landgoederen in de regio stimuleren en voorziet in het maken van landgoedvisies, zowel voor de landgoederen apart als voor de zone als geheel, en het helpen bij de uitvoering in de vorm van prijsvragen en pilots. We maken de plannen in komende periode meer concreet.

Een tiental mensen van de gemeentelijke CoP-deelnemers hebben de (digitale) voorlichtingsbijeenkomst in april bijgewoond over de rol van biomassa en de ontwikkeling van warmteplannen. In deze voorlichtingsbijeenkomst gaf gedeputeerde Van der Meer een enthousiaste toelichting op de Strategische Agenda Biomassa die de provincie heeft ontwikkeld. De details zijn toegelicht door twee biomassa-experts aan de hand van fraaie infographics.  

De uitdaging is om op basis van deze Agenda de benutting van biomassa in de regio met bedrijven en gemeenten nader vorm te geven. In de RES Noord-Veluwe komt biomassa ter sprake in het Warmteplan (inzet van groen gas en snoeihout) en indirect in de versterking van de kwaliteit van het landschap.

In het najaar hopen we elkaar weer te zien met aandacht voor het Energielandgoederenprogramma en aansluitende thema’s als uitbreiding van landschapselementen met goede benutting van bijkomende groenstromen.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.