Praktijklaboratorium

Het Praktijklab brengt kennis, kunde, faciliteiten en business bij elkaar, om zo groene innovaties verder te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Het gaat om innovaties op vlak van benutting van biomassa voor groene grondstoffen en energie, duurzame agroproductie en het sluiten van ketens. Met ingang van 2015 ondersteunt het Praktijklab ook innovaties op gebied van lokale duurzame energiehuishouding en 'smart energy'.

De activiteiten van het Praktijklab zijn ondergebracht in de volgende uitvoeringssporen.

  1. De Proeftuinprojecten zijn samenwerkingen van Ondernemers, Onderzoek, Onderwijs en Overheid, rond de ontwikkeling en vermarkting van nieuwe productie- en ketenconcepten. Er zijn drie actuele proeftuinprojecten.
  2. Met Innovatietrajecten treedt Praktijklab op als partner en makelaar voor het opzetten, vinden van partners voor en financieren van nieuwe innovatietrajecten.
  3. Clusterontwikkeling is gericht op benutting van expertise en faciliteiten van bedrijven in de Noord-Veluwe voor innovaties en het verder ontwikkelen van de innovatie-infrastructuur.

Onderdeel van een ecosysteem voor groene economie

Naast eigen middelen mobiliseert IGEV Praktijklab ondersteuning van netwerkpartners met een Oost-Nederlandse of (inter)nationale scope. De ondersteuning ligt op het vlak van scouting van technologie of mogelijke partners, matchmaking, vouchers, financieringsopties, overeenkomsten, onderzoek, testfaciliteiten en managementondersteuning.

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Gerco Overweg , innovatiemakelaar IGEV, e-mail goverweg@igev.nl  of 06-51458659.

Cookie-instellingen