Wettelijke verplichtingen

U heeft als ondernemer een grote rol in de landelijke opgave om in 2050 energieneutraal te zijn. Om de energiebesparing te versnellen, voert het Rijk in 2019 een meldplicht energiebesparing in. Verbruikt u  jaarlijks meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas? Dan moet u zich melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Naast uw energieverbruik dient u aan te geven welke erkende maatregelen u  al heeft doorgevoerd en welke nog op de planning staan. U bent wettelijk verplicht maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar laten terug verdienen. De Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) ziet hierop toe. Verbruikt u minder elektriciteit of aardgas, dan heeft u de ‘zorgplicht’ om energieverspilling tegen te gaan.

De aanpak van Energieke Noord-Veluwe Bedrijven voldoet aan de landelijke Energie Prestatie Keuring (EPK).  Door het minimum van het energieadvies uit te voeren kunt u met de EPK het bevoegd gezag,  Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV), laten zien dat u voldoet aan de wet.

Samen met de branchepartijen heeft het Rijk voor verschillende bedrijfstakken de wettelijke eisen verder uitgewerkt in erkende maatregelenlijsten (EML). Op de website van RVO.nl kunt u meer informatie vinden over de Activiteitenbesluit bij de Wet milieubeheer en de informatieplicht die in 2019 ingaat. 


Energieke Noord-Veluwse Bedrijven is een initiatief van: