Nieuwe Gelderse tender biobest products

ProfielfotoSimon Miske 17-08-2015 0 reacties

De provincie Gelderland heeft een nieuwe openstelling gepubliceerd voor het onderdeel “tenderegeling BioBest”. Aanvragen voor de tenderregeling BioBest kunnen worden ingediend van 26 augustus tot en met 1 oktober 2015. Voor deze openstelling is het subsidieplafond vastgesteld op € 500.000.

Tenderregeling "Biobest"
Binnen de tenderregeling BioBest kunnen Gelderse mkb-ondernemingen in aanmerking komen voor subsidie voor de ontwikkeling van biobased products. Dit zijn producten of halfproducten voor commerciële of industriële toepassing, anders dan energie- of warmteopwekking, die geheel of gedeeltelijk zijn samengesteld uit hernieuwbare grondstoffen.
Eerder gehonoreerde projecten zijn:

  • Biobased design meubels;
  • BioFoam;
  • Biologisch afbreekbaar plastic.

Beoordeling
De aanvragen worden beoordeeld op basis van een ranking systeem. De beoordeling vindt plaats op tien criteria, waaronder de herbruikbaarheid van het eindproduct en een aantoonbare marktpotentie. Ook samenwerking met een kennisinstelling of samenwerking met de creatieve industrie tellen mee. Daarom is het dus raadzaam hiervoor nauwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Toegekende projecten kunnen maximaal 50% subsidie ontvangen tot € 150.000.

0  reacties