Projecten

IGEV ondersteunt ondernemers en organisaties bij het realiseren van duurzame projecten op het gebied van energiebesparing, het opwekken van duurzame energie of projecten die een bijdrage leveren aan een biobased economy.

Doorgaans zijn het projecten die net een extra zetje nodig hebben om tot uitvoering te komen. Zo willen we, samen met het bedrijfsleven en andere partners, bijdragen aan een versnelde transitie naar een duurzame energiehuishouding. Dit versterkt de regionale economie, biedt werkgelegenheid en houdt de energierekening voor burgers en bedrijven betaalbaar.

Projecten op de energietransitie te versnellen:

IGEV Projectondersteuning:

  • IGEV ondersteunt projecten in de ontwikkelfase;
  • richt zich op kansrijke projecten die voldoende bijdragen aan energiebesparing,  en/of duurzame opwekking of een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een biobased economie;
  • is proactief in het ondersteunen van bestaande initiatieven, zonder zelf op de stoel van de ondernemer te zitten;
  • richt zich mede op het aanjagen en ondersteunen van projecten op het gebied van gemeentelijk/maatschappelijk vastgoed met relevantie voor de regio;   
  • heeft een publiek karakter, waarbij in de uitvoering en op projectniveau zoveel mogelijk wordt samengewerkt met private partijen.

Cookie-instellingen