Informatieplicht Energiebesparing

U heeft als ondernemer een grote rol in de landelijke opgave om in 2050 energieneutraal te zijn. Om de energiebesparing te versnellen, geldt sinds 1 juli 2019 de Informatieplicht Energiebesparing. Verbruikt u  jaarlijks meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas? Dan moet u uw energieverbruik en alle uitgevoerde energiemaatregelen rapporteren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast dient u aan te geven welke erkende maatregelen u al heeft doorgevoerd en welke nog op de planning staan. U bent wettelijk verplicht maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar laten terug verdienen. De Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) ziet hierop toe.

Op de website van RVO.nl kunt u meer informatie vinden over de Informatieplicht Energiebesparing. Om ondernemers te ondersteunen heeft MKB-Nederland samen met 55 partners ook de website wattjemoetweten.nl opgezet en onderstaand filmpje ontwikkeld: 

Filmpje Informatieplicht Energiebesparing

Energie Prestatie Keuring

De aanpak van Energieke Noord-Veluwe Bedrijven voldoet aan de landelijke Energie Prestatie Keuring (EPK).  Door het minimum van het energieadvies uit te voeren kunt u met de EPK de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) aantonen dat u voldoet aan de wet.

Erkende maatregelenlijst

De overheid heeft samen met 19 bedrijfstakken de wettelijke eisen verder uitgewerkt in erkende maatregelenlijsten (EML) voor energiebesparing. Heeft u nog niet gerapporteerd en vindt u het lastig? Dan is MijnEML.nl wellicht een goed hulpmiddel voor u. Op deze website zijn de maatregelen gebundeld en versimpeld, zodat u eenvoudiger uw actieplan kunt samenstellen en u kunt hiermee ook uw rapportage  alsnog indienen.

 


Energieke Noord-Veluwse Bedrijven is een initiatief van:

Cookie settings